Vlad Voiculescu: "România este deja implicată într-o cooperare regională voluntară în aria prețurilor la medicamente"

Vlad Voiculescu: „România este deja implicată într-o cooperare regională voluntară în aria prețurilor la medicamente”

În cadrul Reuniunii Consiliului Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și Consumatori (EPSCO) de astăzi de la Luxemburg, au fost adoptate Concluziile Consiliului privind restabilirea echilibrului în sistemele farmaceutice din UE și statele sale membre. Potrivit rezumatului realizat de președinția olandeză a Consiliului UE, documentul remarcă cu îngrijorare disfuncționalitățile pieței farmaceutice, printre care menționează periclitarea accesului pacienților la medicamente esențiale din cauza prețurilor foarte mari, a retragerii de pe piață a medicamentelor fără patentă și a neintroducerii pe piețele naționale a noilor medicamente.

 

 

Priorități pentru statele membre și Comisie

 

 

Concluziile Consiliului invită statele membre să aibă în vedere cooperarea voluntară pentru creșterea accesibilității financiare și a accesului corespunzător la produse medicamentoase. Cooperarea ar putea consta în negocieri de preț comune voluntare pentru grupuri de țări sau așa numită „scrutare comună a perspectivelor” de introducere a noi produse medicamentoase care ar putea avea un impact financiar ridicat asupra sistemelor de sănătate ale statelor membre.

Statele membre și Comisia sunt invitate să analizeze suplimentar posibilitatea accesului timpuriu la medicamente noi și inovatoare, dedicate unor nevoi medicale nesatisfăcute, prin clarificarea condițiilor necesare. Statele membre și Comisia ar trebui să realizeze o mai bună legătură între autorizația de punere pe piață, evaluarea tehnologiilor medicale și rambursarea acestor produse, pentru a permite accesul în timp util al pacienților la produsele necesare, la prețuri accesibile.

În plus, Comisia este invitată să realizeze o analiză aprofundată a actualei legislații UE cu privire la produsele farmaceutice, stimulentelor conexe și a impactului acestora asupra disponibilității, accesibilității și inovației. Analiza ar trebui să includă o evaluare a impactului stimulentelor asupra politicilor de preț ale industriei.

 

 

România cooperează la nivel regional în domeniul prețurilor la medicamente

 

 

Prezent la reuniunea Consiliului EPSCO, ministrul român al sănătății, Vlad Voiculescu, a susținut Concluziile Consiliului și a menționat activitățile României în domeniu: „Funcționarea corespunzătoare a sistemelor noastre farmaceutice este mai mult decât relevantă, nu doar pentru accesul mai ușor al pacienților la tratament și medicamente, dar și pentru contribuția sa la sustenabilitatea sistemelor de sănătate. Sporirea cooperării voluntare dintre statele membre și schimbul de opinii pe produse medicamentoase sunt pași importanți înainte. România este deja implicată într-o cooperare regională voluntară în aria prețurilor la medicamente, suntem la început, dar lucrăm deja cu vecinii noștri pentru a pune în aplicare unele din ideile și recomandările incluse în concluzii. Scopul nostru principal este să facilităm accesul pacienților la medicamente inovatoare și tratamente avansate. Accesul la tratament este una din prioritățile principale ale guvernului român, iar accesul în timp util la inovația medicală este o componentă importantă a acestuia. Credem că o cooperare voluntară sporită între statele membre este esențială pentru a asigura atât accesul la inovație, cât și pentru sustenabilitatea sistemelor noastre de asistență medicală în următorii ani.”

About Author: Mihail Călin
Mihail Călin este jurnalist în domeniul sănătăţii de cinci ani. A făcut parte din redacţia săptămânalului Viaţa medicală şi a fost redactor-şef la Sănătatea Press Group. Are un interes deosebit pentru politicile europene, fiind bursier al portalului de specialitate EurActiv Bruxelles şi participând la numeroase conferinţe organizate de instituţiile şi asociaţiile europene de sănătate. În 2013, fost unul din premianții concursului „Reporter European”.