Comisia Europeană prescrie tratamentul pe 2016 pentru sistemul sanitar românesc

Comisia Europeană prescrie tratamentul pe 2016 pentru sistemul sanitar românesc

Comisia Europeană a emis zilele trecute recomandările specifice fiecărei țări pentru 2016, în care prezintă orientările de politică economică pentru fiecare stat membru pentru următoarele 12-18 luni. În acest an, Comisia a propus mai puține recomandări, punând accentul pe principalele priorități economice și sociale identificate în Analiza anuală a creșterii din 2016.

 

Și anul acesta, recomandările pentru România fac referire, printre altele, la sistemul sanitar. Documentul emis de Comisie menționează în primul rând starea deficitară de sănătate și speranța de viață mult sub media UE a românilor. Principalele probleme ale sistemului medical sunt neschimbate față de anii trecuți: accesul la asistența medicală, dependența de serviciile spitalicești, plățile informale foarte răspândite, care limitează accesul la îngrijiri al persoanelor cu venituri reduse, și întârzierea punerii în aplicare a strategiei naționale pentru sănătate 2014-2020 din cauza lipsei capacității administrative. Mai sunt menționate întârzierea dezvoltării mediului rural, care se traduce și prin acces redus la servicii medicale.

Documentul menționează însă și progresele înregistrate de țara noastră. Astfel, printre măsurile legate de finanțarea sistemului de sănătate și folosirea ineficientă a resurselor se numără lichidarea arieratelor din domeniu, creșterea sustenabilității cheltuielilor farmaceutice, soluțiile de e-sănătate, îmbunătățirea finanțării sistemului, elaborarea unei strategii de transfer al resurselor dinspre serviciile spitalicești spre asistența primară și achizițiile centralizate.

În final, recomandările oficiale în privinţa sistemului de sănătate se referă la combaterea plăţilor informale şi la creşterea disponibilităţii serviciilor medicale ambulatorii, mai rentabile.

Citiți și Raport al Comisiei Europene: În România, multe decese ar putea fi evitate

 

Potrivit procedurii, Comisia invită acum Consiliul Uniunii Europene să aprobe abordarea propusă pentru perioada 2016-2017 și să adopte recomandările specifice fiecărei țări și solicită statelor membre să le pună în aplicare integral și în timp util. Miniștrii UE vor discuta recomandările specifice fiecărei țări înainte de adoptarea lor de către șefii de stat și de guvern ai UE. Ulterior, statelor membre le revine sarcina de a pune în aplicare recomandările specifice fiecărei țări, prin intermediul politicilor lor economice și bugetare naționale, în 2016-2017. 

About Author: Mihail Călin
Mihail Călin este jurnalist în domeniul sănătăţii de cinci ani. A făcut parte din redacţia săptămânalului Viaţa medicală şi a fost redactor-şef la Sănătatea Press Group. Are un interes deosebit pentru politicile europene, fiind bursier al portalului de specialitate EurActiv Bruxelles şi participând la numeroase conferinţe organizate de instituţiile şi asociaţiile europene de sănătate. În 2013, fost unul din premianții concursului „Reporter European”.